Målsætning

  1. At servicere maskinhandlerbranchen ved at yde den bedst mulige service, når det gælder salg af brugte og nye reservedele samt at bistå vore kunder med den ultimative rådgivning og vejledning i såvel små som store sager. Vi ved, vi har den nødvendige ekspertise – dels pga. vort særdeles veluddannede salgsteam – og dels pga. mange års erfaring indenfor branchen.
  2. Det samme gør sig naturligvis gældende med hensyn til opkøb og videresalg af traktorer – og maskiner i det hele taget. Da vi har et indgående kendskab til stort set alle de mulige aftagerlande i verden, er vort mål på dette felt at være i stand til at give den bedst opnåelige pris på brugt materiel – samt at være behjælpelig med værdisætning af brugte emner i indbytningsfasen.

    Vi køber også maskiner og reservedele fra konkursboer samt leasing- og udlejningsmaskiner. Da firmaet økonomisk er stærkt velfunderet, er vi også i stand til at opkøbe store mængder ad gangen.

    Både på salgs- og indkøbssiden er vi særdeles stærke. For at bibeholde denne styrke samt fastholde vor konkurrenceevne sørger vi for, at alle medarbejdere hele tiden holder sig fagligt opdateret og bliver inddraget i nye tiltag. Vi tør godt sige, at vi er et firma i høj fart med en god puls – og hvor dygtig kundebetjening og kundetilfredshed er det altafgørende.
  3. Gennem de sidste 20 år har vor kundegruppe bredt sig ud over hele verden – en udvikling vi er utrolig glade for og hilser meget velkommen. Vort mål på eksportsiden er fortsat at give alle vore kunder fra øst til vest, syd og nord, den mest seriøse, professionelle og bedste behandling. Vort fremtidige mål er at bevare de gode kontakter, vi har til vore faste eksportkunder – samt at udvide vore markedsandele løbende.